Tryggare och säkrare skolor i Växjö

Hot mot personal, våld (PDV), obehöriga besök, anlagda bränder, falska brandlarm, skolattacker, försvunnen elev, ”fake news” i sociala medier, bombhot etc.  Vår värld har förändrats dramatiskt och idag krävs det en god beredskap för att hantera dessa utmaningar. 

Kostnadseffektivt, underhållsfritt och enkel implementering

Skolan får ett modernt skräddarsytt säkerhetssystem som enkelt installeras på befintliga telefoner, datorer, Chromebooks, surfplattor etc. Systemet kräver ingen ny hårdvara.

Implementeringen, oavsett antalet anställda,  tar ca 60 min och sköts av en eller flera systemadministratörer på respektive skola. Ni behöver inte samla personalen för gemensam utbildning i hur man hanterar appen, det sker istället digitalt på 10 minuter via korta utbildningsfilmer.

Kommunens skolor kan nu enkelt hjälpa och varna varandra!

Utöver fördelarna med CoSafe på respektive skola får samtliga medverkande skolledningar även tillgång till CoSafe Cross Communication. Funktionen gör det möjligt att larma och varna andra skolledningar inom kommunen vid allvarliga incidenter.

cosafe-distrikt_vaxjo

Alla skolor i Växjö, oavsett ägande, kan delta!

CoSafe för kommunala skolor

CoSafe för friskolor

LARM INRYMNING JAG ÄR OK! KRISPÄRM PERSONLARM INKALLNING DOKUMENT

Datum för gemensam kostnadsfri utbildning för kommunala skolor

9 dec, kl: 13:00 – 15:00

Mer information om CoSafes unika funktioner