Incident- och krishantering
för företag

Någon är allvarligt skadad, det brinner i byggnaden, hot riktas mot person eller organisation, varumärkeskris, inbrott, skadegörelse osv. Cosafe krisapp hjälper er i svåra situationer.

Det finns idag ett stort behov att digitalisera och effektivisera det förebyggande arbetsmiljöarbetet och larm, kommunikation samt incident- och krishantering när en oförutsedd händelse inträffar. Med rätt åtgärder och beredskap kan man undvika allvarliga incidenter eller minska konsekvenserna och spara liv.

cosafe-krisparm-krispärm-dokument-krishantering
Spela videoklipp

Inkallning

Kalla in ledningsgrupp med en knapptryckning

Interaktiva Checklistor

Checklistor för samarbete i realtid

Skräddarsydda larm

Välj själva, tex olycka, brand, IT-intrång

Ensamarbete

Automatiskt larm med timer för fältpersonal

Jag är OK

Översikt i realtid om personal är OK eller ej

Dokument

Alltid tillgång till viktiga dokument, även offline

Meddelanden

Krypterad chatt med smarta funktioner

Personlarm

Vid riskbesök, reception eller tjänsteresor

Några av våra kunder

kunder-cosafe-logo

Några av våra kunder

"Cosafe är ett användarvänligt och kompetent verktyg som effektiviserar och underlättar vår krishantering. Nu har vi allt samlat i en och samma plattform."
Håkan Nilsson, Säkerhetschef
svenska kyrkan

Användarvänligt

Superenkelt att använda och administrera

Säkert i Sverige

All information finns på servrar i Sverige med hög säkerhet

Ingen ny hårdvara

Använd din befintliga mobil, platta eller dator

Kostnadseffektivt

Skalbar prismodell med låg kostnad per användare passar alla typer av organisationer

Loggfunktion

Vem gjorde vad? Vem tog vilket beslut? Vilken tid kom informationen?​

Enkel onboarding

Lär dig Cosafe på 1 timme

Några av Cosafes smarta funktioner...

Checklistor

Interaktiva checklistor som snabbt kan startas och redigeras utifrån en mall.
Dela med utvalda grupper och fyll i checklistan tillsammans oberoende av tid och plats. Samarbeta med olika grupper inom organisationen.

Använd checklistor som en förebyggande åtgärd i ert systematiska säkerhets- och arbetsmiljöarbete för t.ex. ronder och riskanalyser eller som effektiva åtgärds- och aktivitetsplaner vid en incident eller kris.

Våra kunder använder checklistor för t.ex.
– Krishanteringsplan
– Åtgärdsplaner vid incidenter, olyckor, skadegörelse etc.
– Skyddsronder
– Management Safety Walks
– Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
– Riskanalyser vid arbetsmoment t.ex. Last Minute Risk Assessment (LMRA)
– Arbetsplatsintroduktioner

cosafe-checklista-inline-dokument-krisparm

Larmknappar

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle. Larmfunktion med GPS och incidentbeskrivning till utvalda grupper. Ni bestämmer antal larm, rubriker, mottagare samt vilken prioritet larmet ska ha. Välj själva om ni vill att larmet ska forcera Tyst Läge i er mobiltelefon. Larmet kan också kopplas till behörig extern larmcentral.

Våra kunder använder larm vid t.ex.

– Brand
– Covid-19 smitta
– Dataintrång
– Driftstopp
– Hot / våld
– IT-haveri
– Olyckor (person, trafik, miljö etc.)
– Skadegörelse / inbrott

Inkallning

Nu kan ni kalla in er personal tydligt, snabbt och effektivt. Erhåll löpande svarsstatus på alla mottagare och vid uteblivet svar ringer systemet automatiskt upp med 2 min intervall tills mottagaren svarar.

Våra kunder använder inkallning för t.ex.

– Kalla in krisledningen vid incident
– Kalla in resurser vid jour

meddelande-position-cosafe-kommunikation

Meddelanden

En krypterad chatt där ni kan kommunicera med en, flera eller alla användare / grupper samtidigt och skicka känslig information i ett säkert forum till skillnad från t.ex. interna sms-, Facebook- eller Whatsapp-grupper.  Eskalera enkelt ett ärende genom att lägga till fler användare och grupper (t.ex. koncernledning eller styrelse) till pågående chatt.  Alla kan ta del av historiken och uppdatera sig själva. Ni kan enkelt överblicka vem som läst och när.

Våra kunder använder meddelanden för t.ex.

– Kommunikation i samband med pågående kris
– Känsliga HR-relaterade frågor
– Gruppchatt inom avdelningar, teams
– Massutskick med viktig information, t.ex. återkallad produkt, tillbud, riskobservationer, Safety Alerts.

Jag är ok

Har ni medarbetare som är samlade i en stor byggnad, jobbar på distans eller är ute på tjänsteresor? Vid en incident, skicka ut en förfrågan och få överblick i realtid om vilka som är OK eller inte. Personer som inte svarat kan lokaliseras med GPS-koordinater och kompletterande meddelanden kan enkelt skickas ut till de personer som inte svarat.

Våra kunder använder funktionen för att säkerställa medarbetarnas hälsa vid t.ex.

– Brand
– Större incidenter i samhället i Sverige eller utomlands
– Allvarliga incidenter utomlands under semestertider
– Större trafikolyckor (tåg, bussar, bilar, flyg) på sträckor till och från huvudkontoret
– Covid-19 smitta
– Vid störningsarbeten i svåra väderförhållanden

cosafe-okej-app-krishantering

Personlarm

Personlarm vid riskbesök som utlöses om du håller ett finger på skärmen i tre sekunder eller automatiskt larm vid ensamarbete utifrån inställd timer. Ett larm med GPS koordinater och förutbestämd text går till alla användare i vald grupp/er.

Våra kunder använder personlarm för t.ex.

– Möten med hotfulla personer
– Beredskap vid kundmottagning i reception / lobby
– Ensamarbete för fältpersonal
– Öka trygghetskänslan till / från arbetsplatsen och på tjänsteresor

Grupper

Var med i en eller flera grupper. Ta del av medlemmarnas titel, kontaktuppgifter etc. 

Administratören kan också skapa substrukturer med undergrupper för t.ex. ett affärsområde, en fabrik eller ett dotterbolag. Innehållet i appen kan anpassas för respektive grupp.

cosafe-dokument-digitalkrisparm-handlingsplan-krisplan

Digital krispärm

Samla styrande dokument för företagets förebyggande HSSE-arbete eller instruktioner vid incidenter t.ex. krishanteringsplaner, manualer, checklistor, HLR-instruktioner, utrymningsplaner, kemikalieregister etc. Personalen har 24/7 access till dokument utifrån behörighet både online och offline.

Lägesbild

Förmedla och dokumentera lägesbild över pågående händelse.

lagesbild-covid19-corona-app-cosafe
cosafe-cws-dator-app

Cosafe Warning System (CWS)​

Cosafe Warning System kan installeras på användarnas datorer för att säkerställa att larm och viktig information når fram trots att man inte har sin telefon tillgänglig.