Krishantering för offentlig sektor

En incident händer på socialkontoret, inkallning av vårdpersonal vid en större händelse, ett allvarligt brott skapar oro hos kommuninvånarna, eller en stor vattenläcka har skett. Vikten av att snabbt kunna kommunicera ut information, larma berörda och kalla in stab och viktiga resurser är stor. Cosafe digitaliserar och effektiviserar samverkan och krisarbete för att minska konsekvenserna vid en allvarlig händelse, samt att arbetet kring ansvarsprincipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen stöds och underlättas

cosafe-krisparm-krispärm-dokument-krishantering
Spela videoklipp

Larma och informera

Larma vid olika händelser, informera krisledningen och kommunicera med kollegor

Överblicka i realtid

Ge säkerhetsavdelningen möjlighet att överblicka det som sker

Samverka

Samverkan mellan olika delar av organisationen samt externa intressenter

Personlarm

Socialtjänstens trygghet vid klientmöten. Larmar diskret närmsta kollegorna

Jag är OK!

Se vilka som är okej och vilka som behöver hjälp vid en allvarlig händelse

Inkallning

Kalla in staben vid en kris och få svar i realtid om deltagande

Användarvänligt

Superenkelt att använda och administrera

Säkert i Sverige

All information finns på servrar i Sverige med hög säkerhet

Ingen ny hårdvara

Använd din befintliga mobil, platta eller dator

Kostnadseffektivt

Skalbar prismodell med låg kostnad per användare passar alla typer av organisationer

Loggfunktion

Vem gjorde vad? Vem tog vilket beslut? Vilken tid kom informationen?​

Enkel onboarding

Lär dig Cosafe på 1 timme.

Några av våra kunder

logo-kommun-kunder

Några av våra kunder

" citat "
Fredrik Pahlberg
Ovanåker kommun

Några av Cosafes smarta funktioner...

Checklistor

Interaktiva checklistor som snabbt kan startas och redigeras utifrån en mall. Dela med utvalda grupper och fyll i checklistan tillsammans oberoende av tid och plats. Samarbeta med olika grupper inom organisationen samt följ upp i realtid. Alla vet vad som är gjort och vad som återstår.

cosafe-checklista-inline-dokument-krisparm

Larmknappar

Larmfunktion med incidentbeskrivning till kollegor, skolledning och säkerhetsavdelning hos huvudman. Enskilda skolan bestämmer själv rubrikerna på larmen, antal larm, till vilka mottagare larmet ska gå samt vilken prioritet larmet ska ha. Larmet kan kopplas till behörig extern larmcentral.

Inkallning

Det brinner på en skola, en elev är skadad eller en allvarlig naturkatastrof har hänt på en känd semesterort där flera elever och dess familjer är på semester. Hur kallar man in samtlig personal på ett tydligt, snabbt och effektiv sätt? Funktionen Inkallning löser dessa problem.

meddelande-position-cosafe-kommunikation

Meddelanden

En krypterad chatt där ni kan kommunicera med en, flera eller alla användare / grupper samtidigt och skicka känslig information i ett säkert forum till skillnad från t.ex. interna sms-, Facebook- eller Whatsapp-grupper.  Eskalera enkelt ett ärende genom att lägga till fler användare och grupper (t.ex. koncernledning eller styrelse) till pågående chatt.  Alla kan ta del av historiken och uppdatera sig själva. Ni kan enkelt överblicka vem som läst och när.

Våra kunder använder meddelanden för t.ex.

– Kommunikation i samband med pågående kris
– Känsliga HR-relaterade frågor
– Gruppchatt inom avdelningar, teams
– Massutskick med viktig information, t.ex. återkallad produkt, tillbud, riskobservationer, Safety Alerts.

"Jag är ok"

Få överblick i realtid om vilka som är okej och inte vid en allvarlig händelse. Påminnelser kan enkelt skickas ut till de personer som inte markerat sin status. 

cosafe-okej-app-krishantering

Personlarm

Vid riskbesök och ensamarbete kan du enkelt ställa in personlarmet som utlöses om du håller ett finger på skärmen i tre sekunder. Larmet med information om din plats går till alla användare i den gruppen som du valt.

Grupper

Var med i en eller flera grupper. Ta del av information om gruppmedlemmarna så som titel, kontaktuppgifter etc. 

cosafe-dokument-digitalkrisparm-handlingsplan-krisplan

Digital krispärm

När en allvarlig incident inträffar är det viktigt att krisplaner, checklistor, HLR-instruktioner etc finns lättillgängligt för all personal oavsett om de befinner sig på skolan, på väg till skolan, på studiebesök eller hemma. Med Cosafe får personalen tillgång 24/7 till de dokument de har behörighet att se. Dokumenten skapas och skjuts ut till valda användare av behöriga administratörer, tex rektor, administratör, huvudman eller säkerhetsansvarig.

Lägesbild

Förmedla och dokumentera lägesbild över pågående händelse.

lagesbild-covid19-corona-app-cosafe
cosafe-cws-dator-app

Cosafe Warning System (CWS)​

CoSafe Warning System kan installeras på användarnas datorer för att säkerställa att larm och viktig information når fram trots att man inte har sin telefon tillgänglig.