Cosafe - larm, incidenthantering & smart kommunikation

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle – när behovet är som störst, tid är en bristvara och information måste ut till många på en gång skapar plattformen struktur och effektivitet även i de mest pressade lägena oavsett var alla berörda parter finns.

För en tryggare och säkrare tillvaro i en föränderlig värld

Ökad hotbild och ett omfattande arbetsmiljöansvar gör att organisationer står inför stora utmaningar, t.ex. att digitalisera och effektivisera varnings- och kommunikationssystem samt incident- och krishantering.

CoSafe används av flera företag, kommuner, skolor och myndigheter. Det är en kraftfull och skräddarsydd plattform framtagen tillsammans med kunder och experter inom kritisk kommunikation, krisberedskap och säkerhet. 

Avsaknad av varningssystem
I skolbyggnader, offentliga och kommersiella fastigheter är de traditionella högtalarsystemen oftast nedmonterade eller saknas vid nybyggnation. De är helt enkelt för dyra att köpa in, underhålla och ersätta. Många medarbetare arbetar idag på distans, i fält eller på resande fot vilket försvårar situationen ytterligare.

Kommunikation är A och O
Vid en allvarlig händelse är det kritiskt att snabbt nå ut med rätt information till rätt personer, var de än befinner sig. Att via telefon eller med osäkra meddelande-appar larma, informera och uppdatera medarbetare på olika nivåer i organisationen är ett väldigt ineffektivt arbetssätt som försämrar hanteringen av en kritisk händelse.

Var finns dokumenten?
Handlingsplaner och checklistor har de flesta större verksamheter tagit fram, antingen i pappersformat i otillgängliga och inaktuella krispärmar eller i passiva pdf-filer utspridda på ett intranät. Hur hittar man rätt information i ett kritiskt läge? Hur samarbetar man med olika personer och grupper? Hur loggas vem sa vad, vem tog vilka beslut, vem gjorde vad och när?

Larmknappar

Välj själva, tex in- & utrymning, olycka, brand

Kommunikation

Krypterad chatt med smarta funktioner

Jag är ok

Översikt i realtid om personal är OK eller ej

Dokument

Alltid tillgång till viktiga dokument, även offline

Personlarm

Vid riskbesök och timer för ensamarbete

Checklistor

Interaktiva checklistor för samarbete i realtid

Inkallning

Kalla in personal med en knapptryckning

Lägesbild

Förmedla tydlig överblick av situationen

Användarvänligt

Superenkelt att använda och administrera

Säkert i Sverige

All information finns på servrar i Sverige med hög säkerhet

Ingen ny hårdvara

Använd din befintliga mobil, platta eller dator

Kostnadseffektivt

Skalbar prismodell med låg kostnad per användare passar alla typer av organisationer

Loggfunktion

Vem gjorde vad? Vem tog vilket beslut? Vilken tid kom informationen?​

Enkel onboarding

Lär dig Cosafe på 1 timme.

Några av våra kunder

Cosafe Warning System (CWS)

Cosafe Warning System kan installeras på användarnas datorer för att säkerställa att larm och viktig information når fram trots att man inte har sin telefon tillgänglig.

cosafe-cws-dator-app

Cosafe Sustainability Initiative för ideella organisationer

Mot bakgrund av Agenda 2030:s globala mål för en hållbar utveckling har bolaget skapat Cosafe Sustainability Initiative (CoSI) som riktar sig till ideella organisationer och välgörenhetsorganisationer. Initiativet syftar till att bidra till ökad samhällsnytta, ett tryggare och säkrare samhälle samt utveckling inom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Partners